Elke maand vindt u hier een verhaal van een patiënt die behandeld is bij Veterinair Verwijscentrum ‘de Pietersberg’.

 

CASUS

 

Beer is een 6-jaar oude  Beagle met een verlammingsverschijnselen die over 2 weken zijn verslechterd. Beer kon bij presentatie niet meer lopen en had moeite met plassen.

Neurologisch onderzoek wees op een T3-L3 myelopathie. De MRI bij Evidensia dierenziekenhuis van Brabant in Waalwijk stelde ons in de gelegenheid de diagnose te stellen: een HNP type I met ernstige compressie van het ruggenmerg.

Chirurgische decompressie werd uitgevoerd middels een hemilaminectomie, waarbij veel HNP materiaal is verwijderd.

Drie weken na de operatie kan Beer lopen, plast goed en is hij pijnvrij. Verder herstel wordt verwacht!

 

Wij wensen de eigenaren van Beer en Beer het allerbeste toe!