Veterinair Verwijscentrum ‘de Pietersberg’ beschikt over een goed uitgerust laboratorium.

Bovendien beschikt de kliniek door samenwerking met andere laboratoria en instituten over nog veel meer diagnostische mogelijkheden. Hematologisch- (bloed), urine- en cel-/weefselonderzoek staan hiermee tot onze beschikking.
Hierdoor kunnen onze artsen en uw dieren genieten van goede mogelijkheden tot aanvullend onderzoek.

Erfelijke ziekten en DNA-testen

Er is ook een samenwerkingsverband met VHL Genetics in Wageningen. Daardoor kunnen wij bij dieren testen op erfelijke aandoeningen in het DNA: iets wat voor zowel het dier als eventuele nakomelingen, het ras en de eigenaar van grote waarde kan zijn. Daarmee kunnen overigens ook verwantschapstesten worden gedaan.

Hieronder ziet u een foto waarop afname van materiaal ten behoeve van een DNA-test wordt getoond. Bij de Golden Retriever wordt een wangswab genomen.

DNA-test2