Met neurologie bedoelen we het deel van de diergeneeskunde dat zich met name bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen.

BEHANDELEN

Een neurologische patiënt kan worden aangeboden voor tal van redenen. Sommige zaken zijn spoed en anderen kunnen worden gepland. Een neurologische patiënt wordt uitvoerig onderzocht, waarbij diverse aandachtspunten tijdens het neurologisch onderzoek van belang zijn. Maar daarvoor wordt allereerst een uitvoerig gesprek met de eigenaar gevoerd over de klachten. Bijvoorbeeld patiënten met epilepsie kunnen worden aangeboden voor uitvoerig overleg en gesprekken omtrent de behandeling hiervan. Diverse andere aandoeningen moeten zoveel mogelijk worden uitgesloten (denk aan bewegingsstoornissen). Bij Veterinair Verwijscentrum ‘de Pietersberg’ worden neurologische patiënten al enige tijd behandeld door onze collega drs. K.M. Santifort, die zichzelf hierin steeds verder is gaan verdiepen. Hij heeft diverse artikelen geschreven over neurologische problemen bij dieren.

Bij Veterinair Verwijscentrum ‘de Pietersberg’ wordt tijd in de planning ingeruimd voor dergelijke afspraken, bij drs. K.M. Santifort.

Daarnaast doet drs. F. Viehoff indien nodig een orthopedisch onderzoek en eventuele operaties.