Spoedgevallen vereisen direct de aandacht en zijn vaak levensbedreigend.

Voor spoedgevallen buiten openingstijden is er in de regio Arnhem altijd een dierenarts bereikbaar
via spoedlijn 026 3333 730

Daarnaast kunnen dierenartsen spoedeisende gevallen ook doordeweeks doorsturen. Bij ons verwijscentrum kan dan specialistische zorg worden verleend of kan bijvoorbeeld beeldvormend onderzoek worden verricht.

Klik hieronder om een lijst met spoedgevallen te downloaden.

Veterinair Verwijscentrum de Pietersberg – Spoed

In de onderstaande tabel ziet u deze spoedgevallen terug.

 

BEL / KOM ZO SNEL MOGELIJK BIJ: VERSCHIJNSELEN / WAT U KAN DOEN
Als u zich zorgen maakt Diversen: vooropgesteld is het belangrijk dat u belt als u denkt dat er iets mis is. U kent uw dier het beste en merkt afwijkende zaken snel op.
Bloedverlies Bloedingen die niet stoppen. Probeer met vingers/ doek/ verband de bloeding te stelpen.
Ernstige ademhalingsproblemen Benauwdheid, veel geluid, blauwe tong. Het dier is in paniek of juist bijzonder rustig / niet aanspreekbaar.
Wonden / Brandwonden Door bijten/aanrijdingen/ander trauma of onbekende oorzaak.
Aanrijding Pas op: dieren met pijn kunnen bijten. Ook als er geen wonden zichtbaar zijn. Vooral bij benauwdheid, afwijkend gedrag en pijn. Let op eigen veiligheid en breng het dier buiten gevaar.
Vergiftiging Bel/kom ook als u vermoedt dat uw dier iets giftigs heeft gegeten. Vele verschijnselen, zoals afwijkend gedrag, bloedingen, pijn, braken, diarree en nog veel meer. Noteer de naam van de stof / neem de stof of de verpakking mee indien mogelijk.
Ingeslikt voorwerp Vele verschijnselen, zoals benauwdheid, buikpijn en sloomheid. Bel/kom ook als u vermoedt dat uw dier een voorwerp heeft ingeslikt.
Niet of nauwelijks kunnen plassen Persen bij pogingen tot plassen (zonder / met weinig resultaat), uitingen van pijn, sloomheid, braken en niet willen eten.
Geboorteproblemen Vele verschijnselen, maar bel in ieder geval als het lang duurt voor de geboorte van een vrucht. Bel ook bij problemen / bijzonderheden met betrekking tot pups.
Aanhoudend(e) braken of diarree Braken of diarree met of zonder bloed, sloomheid, niet drinken of eten.
Snel dikker wordende buik Kokhalzen, toename buikomvang, sloomheid en andere verschijnselen.
Acute neurologische verschijnselen Verlamming, toevallen (meerdere, langdurende), afwijkend gedrag …
Oververhitting/onderkoeling Bijvoorbeeld als het dier in een auto in de zon heeft gezeten. Breng het dier naar een koele plek (schaduw). Langzaam afkoelen. Bij onderkoeling: trillen en sloomheid. Afdrogen en opwarmen.
Verwondingen aan het oog / de ogen Diversen, ook bij sterk dichtknijpen van de oogleden.
Plotselinge gedragsveranderingen / agressie Afwijkend gedrag, bijten, pijnuitingen en veel meer.
Acute allergische reactie Contact met insect/beest/plant/medicament/stof. Zwelling, moeite met ademhalen, sloomheid en andere verschijnselen.
Andere ernstige verschijnselen Botbreuken, verslechtering bij dieren met bekende (hart)problemen, acute sloomheid en andere.